“Os bos hábitos e unha dieta atlántica favorecen a lonxevidade no rural”. Artigo escrito por Pablo García Vivanco, farmacéutico e nutricionista, no xornal “La Región” o 6 de novembro de 2021

O artígo