María José López Otero, en representación da Escola de Saúde do Centro Médico El Carmen e Cristina Conde Rodríguez, vicepresidenta 1a de Ourensividad, asinan un importante convenio de colaboración para a prevención e promoción da saúde na provincia de Ourense.

Entre os obxectivos deste convenio está a concienciación sobre a importancia dos hábitos saudables na provincia de Ourense como alternativa para un medio rural vivo e sustentable e a orientación sobre alternativas alimentarias e costume nun sector que na actualidade comeza a ser moi importante no provincia de Ourense.

Para iso, a colaboración entre ambas as organizacións realizarase a través de charlas divulgativas, conferencias, obradoiros e eventos que fomenten a saúde e, en definitiva, a lonxevidade nesta provincia.