Participacións da Asociación

As principais accións da asociación son:

Accións de formación, prevención e promoción da saúde dirixidas a promover a nosa alimentación local, os hábitos saudables e o noso probado potencial territorial a longo prazo.

Organización de xornadas de traballo grupal con exposición ao produto, unha vez ao ano e onde se expoñan á poboación en xeral alimentos locais e as súas propiedades nutricionais durante un día.

Xornadas-showcooking na cidade das Burgas que promovan a educación nutricional e o coñecemento termal en espazos pechados de gran capacidade ou espazos abertos emblemáticos (mercado, prazas, parques e xardíns, etc.) orientadas a mellorar o coñecemento da poboación en xeral. 

Degustación dos nosos alimentos locais.

Campañas e accións de captación de socios, financiamento e promoción da asociación para acadar os obxectivos.

Creación de certificados do Concello saudables segundo a proposta (convención de charlas, actuacións do persoal sociosanitario, existencia dun programa municipal de actividade física, rutas de sendeirismo, horta veciñal municipal que apoie a economía circular de cada Concello, potencialidade medioambiental, etc.) .

Nutrición e termalismo, diversos compoñentes da saúde unidos polo ben da vida. Elaboración de menús de longa duración, menús con comida local pensados para os nosos balnearios con cálculos nutricionais e alérxenos.

Publicación de artigos de opinión en diferentes medios e redes sociais.

Creación dunha páxina web onde se promocionen os nosos alimentos locais e o noso potencial como terra remota. Actividades culturais, recreativas, deportivas, de lecer e de tempo libre que fomenten hábitos de vida e alimentación saudables como: dinamización grupal, intervención comunitaria, excursións en pleno contacto coa natureza, visitas culturais e intercambios culturais, eventos deportivos e gastronómicos.

Edición de libros e folletos educativos e educativos que promovan a saúde da poboación. – Organización de obradoiros e actividades grupais sobre educación nutricional e hábitos de vida saudables na poboación en xeral.

Obradoiros e actividades dirixidas ao colectivo da terceira idade para mellorar a súa saúde e calidade de vida tanto no medio urbano como no rural.

Realización de mapeos que relacionen a lonxevidade coa alimentación e o medio ambiente.

Organizar e promover excursións e visitas a lugares de interese paisaxístico, natural ou turístico, poñendo en valor o noso entorno e a súa sustentabilidade.

Os beneficios eventualmente obtidos polo desenvolvemento destas actividades destinaranse á realización doutras da mesma natureza, de acordo cos fins sociais.

Al aceptar las cookies acepta voluntariamente el tratamiento de sus datos. Esto también incluye, por un tiempo limitado, su consentimiento de acuerdo con el Artículo 49 (1) (a) GDPR para el procesamiento de datos fuera del EEE, por ejemplo, en los EE. UU. En estos países, a pesar de una cuidadosa selección y obligación de los proveedores de servicios, no se puede garantizar el alto nivel europeo de protección de datos. Si los datos se transfieren a los EE. UU., existe, por ejemplo, el riesgo de que las autoridades de los EE. UU. procesen estos datos con fines de control y supervisión sin que estén disponibles recursos legales efectivos o sin que se puedan hacer valer todos los derechos del interesado. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento.     Más información
Privacidad