Finalidades da Asociación

fines

Os principais fins da asociación son:

A promoción da nutrición local, como a alimentación sostible, os hábitos de vida saudables, os balnearios e os comportamentos ambientais vinculados á lonxevidade baseada na evidencia, así como a revisión científica, o estudo e o posicionamento en ausencia de conflitos de intereses.

A difusión do coñecemento e dos avances científicos e tecnolóxicos nos ámbitos da alimentación saudable na comarca de Ourense que se poden desenvolver dende os centros educativos e no Centro Galego de Innovación da FP.

Promover a saúde e a prevención de enfermidades sensibilizando sobre a importancia dos hábitos de vida saudables na sociedade e a súa sinerxía con outros ámbitos como a nutrición, o balneario e a educación ambiental.

Manter unha estreita relación cos restauradores e o turismo para promocionar determinados alimentos con características de produtos DOP, IGP, artesáns ou ecolóxicos e a súa presenza no Camiño de Santiago, provocando sinerxías coas zonas termais da provincia.

Crear menús de longa duración que potencien a relación entre o termalismo e a alimentación saudable, coidando o concepto de Ourensividade.

A creación de materiais para a promoción da alimentación saudable, velando polos intereses xerais da poboación, para fomentar, mellorar ou restaurar a saúde da comunidade.

Materiais que favorezan a nutrición na infancia e na terceira idade.

A defensa e representación dos intereses científicos da Dieta Atlántica e a súa utilización na promoción da saúde e a prevención de enfermidades, aportando tamén o noso punto de vista, con rigor científico, sobre determinadas cuestións, tendo en conta as relacións da Asociación coas Administracións. e Institucións Académicas, Sanitarias e/ou Sociais, sexan públicas, privadas ou mixtas.

Colaboración coas Administracións Públicas de ámbito territorial, estatal e europeo na regulación das condicións relacionadas coa converxencia de políticas sociais dirixidas á converxencia europea de 2050.

A presenza e contacto con institucións públicas ou privadas, tanto nacionais como internacionais, relacionadas coa Alimentación, Dietética-Nutrición, balnearios e medio ambiente.

A presentación aos medios de comunicación como “fonte de información e difusión” ofrecendo información veraz baseada na evidencia científica, respondendo así ás preguntas que a sociedade se fai cada día no ámbito da Alimentación, Dietética-Nutrición, termalismo, hábitos de vida saudable e medio ambiente.

Realización de actividades e proxectos de cooperación internacional para o desenvolvemento e innovación en materia de Alimentación e Nutrición, balnearios e hábitos de vida saudables, fomentando a participación de técnicos superiores do Centro Galego de Innovación.

Prestar servizos aos asociados nos aspectos de nutrición, exercicio e actividade física, balnearios e educación ambiental. Crear un espazo asistencial como clínica de lonxevidade para axudar e mellorar a calidade de vida dos usuarios, potenciando a educación para a saúde en nutrición, actividade física, hábitos saudables, balnearios e saúde ambiental. Axudar e xestionar a planificación, deseño, cálculo nutricional e alérgenos de menús de alimentos que teñan un enfoque térmico.

Coordinar, impulsar e levar a cabo proxectos para o colectivo de persoas maiores, mellorando a súa calidade de vida e a súa saúde física, psíquica e emocional, realizando melloras na súa alimentación e hábitos de vida saudables que potencien a súa autonomía nas zonas rurais en risco de despoboamento para favorecer actividades activas. envellecemento e que ven determinadas zonas de Ourense como un atractivo turístico para a lonxevidade, enfrontándose así á España baleira.

Potenciar o voluntariado, o asociacionismo e a participación cidadá.

Promover, fomentar, informar e colaborar coas administracións públicas e entidades privadas na prevención e erradicación da violencia contra a muller, así como na igualdade entre homes e mulleres no marco dunha boa saúde física, mental e social.

Promover a cultura gastronómica galega, así como a cultura galega e as súas potencialidades relacionadas coa lonxevidade, difundíndoa polo mundo a través de charlas, conferencias, artigos, redes sociais e libros.

Implicar as mulleres no desenvolvemento rural para a implantación dunha nova poboación, fomentando o emprendemento e a consolidación de proxectos empresariais das mulleres do rural, potenciando a súa implicación na xestión agraria. Promover a participación das mulleres na recuperación e difusión dos costumes tradicionais e culturais de distintos lugares da provincia de Ourense.

Promover o encontro interxeracional entre a poboación rural como medio de consolidación das culturas populares para a súa conservación a través dun contexto familiar e plural que favoreza a verdadeira igualdade.

Al aceptar las cookies acepta voluntariamente el tratamiento de sus datos. Esto también incluye, por un tiempo limitado, su consentimiento de acuerdo con el Artículo 49 (1) (a) GDPR para el procesamiento de datos fuera del EEE, por ejemplo, en los EE. UU. En estos países, a pesar de una cuidadosa selección y obligación de los proveedores de servicios, no se puede garantizar el alto nivel europeo de protección de datos. Si los datos se transfieren a los EE. UU., existe, por ejemplo, el riesgo de que las autoridades de los EE. UU. procesen estos datos con fines de control y supervisión sin que estén disponibles recursos legales efectivos o sin que se puedan hacer valer todos los derechos del interesado. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento.     Más información
Privacidad