“A lonxevidade é galega”. Artigo escrito por Pablo García Vivanco, Farmacéutico e divulgador, publicado no xornal “La Región” o 26 de marzo de 2022.