No mundo hai cinco zonas azuis -territorios onde viven a maioría dos seus habitantes durante polo menos un século-, un fenómeno que chama a atención da ciencia desde hai tempo na súa eterna procura do segredo para vivir máis tempo e mellor. Dentro das nosas fronteiras, varios concellos sinalan formas de converterse no próximo.

Celanova e outras historias de lonxevidade

Na Terra de Celanova (Ourense), chegar aos 100 anos non é unha sorpresa. Dos 17.108 habitantes que compoñen o censo da comarca, 55 persoas levan máis dun século ás súas costas. En linguaxe estatística: acumula 321 centenarios por cada 100.000 habitantes, o que supera ata sete veces a media española.

Artigo completo no seguinte enlace: https://igluu.es/zonas-azules-viaje-al-centro-de-la-longevidad/