Esta vez foron os informativos de la TVG quen a través dunha interesante reportaxe fíxose eco do noso traballo divulgativo sobre a lonxevidade en Galicia e especialmente en determinadas zonas da provincia de Ourense, onde o número de centenarios supera os 200 por cada 100.000 habitantes, cifra que supera a dous dos referentes en lonxevidade como Okinawa ou Icaria.

A epixenética ten a resposta como resultado dunha boa alimentación local baseada na Dieta Atlántica, actividade física, augas moi boas e augas termais con fins terapéuticos e tamén unha vida algo afastada do estrés.

A divulgación é máis doado contando con grandes profesionales como Cristina Conde Cristina Margusino Blanco Jose Manuel Lage Parente a Chaume Reig Carrion Jose Juan Perez Ramos @pablogvivanco @escola rua @auria @catasalma @femuro @josini Escola Rural De Saúde da LimiaAsociación Diabética Auria – Ourense @femuro Ricardo de la Fuente @José A. García @club de catas alma meiga @Mercedes conde @Roberto Fernández