Escola Rural de Saúde da Limia

Unha nova visión do futuro que achega Ourense ao foco global da lonxevidade. É un punto de encontro de diferentes profesionais, médicos, farmacéuticos, nutricionistas, docentes e asociacións con experiencia en promoción da saúde no rural.

Entre as súas finalidades están promover a difusión do valor nutricional e das propiedades saudables dos produtos alimenticios e dos hábitos saudables da provincia de Ourense, como a alimentación sostible dentro da dieta atlántica, os hábitos de vida saudables, o termalismo e os comportamentos ambientais vinculados á lonxevidade baseados en evidencias. , así como revisión científica, estudo e posicionamento en ausencia de conflito de intereses. O obxectivo é crear un gran produto turístico a través da formación dun laboratorio de lonxevidade, establecendo sinerxías cos diferentes colectivos e asociacións da provincia.

Ourense é posiblemente a mellor provincia do mundo para servir de laboratorio de lonxevidade e para crear políticas sociais centradas en hábitos de vida saudables e nutrición, no marco europeo e con vistas á Europa do ano 2050. Políticas vinculadas ao envellecemento activo dentro das comarcas da provincia que reverte o despoboamento da España baleira onde se fomenta a actividade física, a alimentación e os hábitos saudables que favorezan un envellecemento saudable e independente.

A provincia de Ourense non só conta cun interesante número de DOP e IGP senón que tamén conta con atractivos produtos artesanais e ecolóxicos que, ligados aos costumes, marcan un referente para a xente en canto á lonxevidade. Como resultado, os estudos estatísticos reflicten que o noroeste español é o territorio con maior proporción de centenarios en España e Ourense é a rexión con maior proporción, superando nalgunhas zonas a taxa de lonxevidade da prefectura de Okinawa ou Icaria, paradigmas globais de lonxevidade.

Escola Rural de Xinzo
Escola Rural de Saúde da Limia