Escola Rural de Saúde da Limia

Unha nova visión do futuro que achega Ourense ao foco global da lonxevidade. É un punto de encontro de diferentes profesionais, médicos, farmacéuticos, nutricionistas, docentes e asociacións con experiencia en promoción da saúde no rural.

Entre as súas finalidades están promover a difusión do valor nutricional e das propiedades saudables dos produtos alimenticios e dos hábitos saudables da provincia de Ourense, como a alimentación sostible dentro da dieta atlántica, os hábitos de vida saudables, o termalismo e os comportamentos ambientais vinculados á lonxevidade baseados en evidencias. , así como revisión científica, estudo e posicionamento en ausencia de conflito de intereses. O obxectivo é crear un gran produto turístico a través da formación dun laboratorio de lonxevidade, establecendo sinerxías cos diferentes colectivos e asociacións da provincia.

Ourense é posiblemente a mellor provincia do mundo para servir de laboratorio de lonxevidade e para crear políticas sociais centradas en hábitos de vida saudables e nutrición, no marco europeo e con vistas á Europa do ano 2050. Políticas vinculadas ao envellecemento activo dentro das comarcas da provincia que reverte o despoboamento da España baleira onde se fomenta a actividade física, a alimentación e os hábitos saudables que favorezan un envellecemento saudable e independente.

A provincia de Ourense non só conta cun interesante número de DOP e IGP senón que tamén conta con atractivos produtos artesanais e ecolóxicos que, ligados aos costumes, marcan un referente para a xente en canto á lonxevidade. Como resultado, os estudos estatísticos reflicten que o noroeste español é o territorio con maior proporción de centenarios en España e Ourense é a rexión con maior proporción, superando nalgunhas zonas a taxa de lonxevidade da prefectura de Okinawa ou Icaria, paradigmas globais de lonxevidade.

Escola Rural de Xinzo
Escola Rural de Saúde da Limia
Al aceptar las cookies acepta voluntariamente el tratamiento de sus datos. Esto también incluye, por un tiempo limitado, su consentimiento de acuerdo con el Artículo 49 (1) (a) GDPR para el procesamiento de datos fuera del EEE, por ejemplo, en los EE. UU. En estos países, a pesar de una cuidadosa selección y obligación de los proveedores de servicios, no se puede garantizar el alto nivel europeo de protección de datos. Si los datos se transfieren a los EE. UU., existe, por ejemplo, el riesgo de que las autoridades de los EE. UU. procesen estos datos con fines de control y supervisión sin que estén disponibles recursos legales efectivos o sin que se puedan hacer valer todos los derechos del interesado. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento.     Más información
Privacidad