A confluencia das provincias de Pontevedra, Orense e Lugo concentra a maior poboación de ultralonga vida de España. Está a piques de converterse nunha das poucas ‘zonas azuis’ do planeta. Viaxamos ata Atlantic Okinawa para descubrir por que hai máis vida alí que en ningún outro lugar.

“Lonxevidade de Galicia. O 10% dos españois que cumpriu un século vive na esquina noroeste do país, convertido nun laboratorio demográfico excepcional: “As taxas de envellecemento aquí serán as de toda a UE en 2050”.

“Na capital ourensá tamén gozamos do termalismo, que ten indicacións terapéuticas antirreumáticas”, engade Pablo García Vivanco, dietista e presidente da asociación Ourenstividad, que dedica boa parte dos seus programas ao estudo dos centenarios. O frío en épocas de escaseza como a posguerra podíase ver positivamente en termos de lonxevidade”.

Se queres ler o artigo completo: https://www.elmundo.es/papel/historias/2024/03/30/6606f109fdddff373c8b4577.html