Estudan os segredos dos centenarios para aplicalos ao resto da poboación

Artigo publicado o 18 de abril de 2023 na edición ourensá do xornal “La Voz de Galicia” que presenta “Ourenstividad”, unha nova asociación de promoción da saúde que crea un laboratorio de lonxevidade na provincia.

Artículo publicado en la Voz de Galicia edición Ourense sobre Longevidad

Noticia en la web de la Voz de Galicia:

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2023/04/18/estudian-secretos-centenarios-aplicarlos-resto-poblacion/0003_202304O18C1991.htm